پارچه های ضد آب

شرکت ما تولید کننده انواع پارچه های ضد آب می باشد. امروزه پارچه های ضد آب مصارف بسیاری در صنایع مختلفی از جمله در صنایع حمل و نقل و مبلمان شهری دارند. به طور مثال سایبان ها و یا کاور ماشین ها و کامیون ها از این نوع پارچه ها برای پوشش استفاده می کنند.

انواع پارچه های ضد آب