سایبان کالسکه ای

یکی دیگر از مصارف پارچه های چرم مصنوعی در سایبان کالسکه ای یا سایبان پارکینگ می باشد. این پارچه ها درای استحکام خوبی در برابر گرما و سرما و نورخورشید هستند و خاصیت ضد آب بودن را نیز دارا می باشند و مصرف بسیار زیادی در تولید سایبان ها دارند. معمولا در سایبان مغازه ها و پارکینگ و سایبان های کالسکه ای استفاده می شوند.